loading
Šoltanska 26 Split
Info 021/370-642
08:00 - 18:00 Pon - Pet

Oftalmologija

Oftalmologija

U Poliklinici Optima obavljamo opće oftalmološke preglede i nudimo sve vrste oftalmoloških usluga određivanja vidne oštrine s dioptrijom na daleko i blizu, mjerenja očnog tlaka, pregleda prednjeg segmenta oka na biomikroskopu (vjeđe, spojnica, rožnica, prednja očna sobica, zjenica i leća) i širenja zjenica s pregledom stražnjeg segmenta oka-fundusa (staklovina, očni živac, retina i krvne žilice).

Refrakcija

Refrakcija (lat. refractus = slomljen) ili lom zrake svjetlosti, promjena je smjera vala do koje dolazi zbog promjene njegove brzine širenja pri prolasku kroz medije različite gustoće.

Cilj refrakcije je postići idealno refrakcijsko stanje oka, emetropiju ili normovidnost, (grč. emmetros, emmetropia = dobrih proporcija) u

kojem svjetlosna zraka nakon loma pada na žutu pjegu mrežnice, gdje se stvara jasna slika predmeta.

Ametropija

Ametropijaje dakle, refrakcijska anomalija kod koje se zrake svjetlosti sijeku u jednoj točki ispred mrežnice (grč. myopia = kratkovidnost)

(iza mrežnice (grč. hypermetropia = dalekovidnost)

ili u više točaka, tj. u dvije žarišne linije (grč. astigmatismus = astigmatizam) što stvara mutnu sliku.

 

Objektivne metode određivanja refrakcije

U njih spadaju skijaskopija, keratometrija, oftalmoskopija, kompjuterizirana automatizirana refraktometrija s keratometrijom i ultrazvučna biometrija (A-scan).

Kratkovidnost ili miopija (myopia) je stanje kod kojeg zrake svjetla padaju u fokus ispred mrežnice, umjesto na nju, zbog čega kratkovidni žmire pokušavajući dobiti oštru sliku predmeta. Kratkovidni ljudi udaljene predmete vide zamućene, a na blizu vide relativno dobro. Znak kratkovidnosti je, dakle, nemogućnost jasnog gledanja udaljenih predmeta kao što je TV, kino ekran, ploča.

 

Hipermetropno oko ima slabiju lomnu jakost od normalnoga (refrakcijska hipermetropija), ili je prekratko (aksijalna hipermetropija), pa slika u njemu nastaje iza mrežnice. Nekorigirani hipermetrop mora stalno akomodirati da bi mogao jasno vidjeti. Zato hipermetropi s manjom greškom mogu jasno vidjeti na daljinu. Hipermetropi kod kojih veličina refrakcijske greške nadilazi moć akomodacije nemaju jasan vid ni na daljinu ni na blizinu.

 

Astigmatizam je stanje kod kojeg se svjetlosne zrake ne lome jednako na svim meridijanima oka. U svrhu podjele, definirana su dva zamišljena meridijana oka, okomita jedan na drugi. Naziv astigmatizam je grčkog podrijetla i doslovno znaci “bez točke”.

 

Presbiopija je pojava slabog vida na blizinu koja nastaje između 40. i 45. godine života kada, zbog senilnih promjena i gubitka elasticiteta leće, oslabi akomodacijska snaga očiju. Tada se najbliža točka jasnog vida s maksimumom akomodacije udalji od očiju za više od 33 cm.

 

Strabizam ili škiljavost je poremećaj položaja očiju i vidne funkcije kod kojeg nije moguće obje vidne linije istodobno usmjeriti prema točki koja se fiksira. Normalno, kad se gleda neki predmet, slika oba oka simultano pada u točku centralnog vida u oku. Međutim, ako oba oka nisu uravnotežena u svojim pokretima, kao kod škiljavosti, nastaju fenomeni poremećaja binokularnog vida I slabovidnosti.

 

Slabovidnost ili ambliopija je poremećaj vidnog sustava karakteriziran oslabljenim ili zamućenim vidom u oku koje je inače nomalno. Procijenjuje se da zahvaća 1-5% populacije. Poremećaj je uzrokovan oslabljenim prijenosom ili izostankom prijenosa vidne slike u mozak u periodu disfunkcije oka ili tokom ranog djetinjstva. Ambliopija obično zahvaća jedno oko, no može biti i obostrana

Login Account

Already a Medilab Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.